பூண்டின் பயன்கள்

பூண்டின் பயன்கள்

பூண்டில் அதிக அளவில் மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்துள்ளன. அதனை தினமும் உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது உடலுக்கு மிகவும் நல்லது. அது மட்டுமல்லாமல் உடலில் உள்ள அனைத்து விதமான நோய்களையும் விரட்டி அடிக்கும் தன்மை பூண்டிற்கு...... Read more

        
 
 

மலேரியாவில் இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ள பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகள்

மலேரியாவில் இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ள பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகள்

(அ) கொசு உற்பத்தியாதலைக் கட்டுப்படுத்துதல் (முட்டைப்புழு & கூட்டுப்புழு நிலை) எல்லா உற்பத்தி இடங்களும் நிரப்பப்பட்டு மூடப்பட வேண்டும் எப்போதும் தேக்கி வைக்கப்பட்ட நீரை மூட வேண்டும்; டயர்களிலும் பானைகளிலும் நீர்...... Read more