இன்று போல் என்றும் இனிய காலை வணக்கம்

இன்று போல் என்றும் இனிய காலை வணக்கம்

கடந்து போன நாட்களுக்காக கவலைப்படாதீர்கள்.. நடந்து செல்ல நல்ல நாட்கள் நிறைய உண்டு.. இன்று போல் என்றும்..! இனிய காலை வணக்கம்... Read more

        
 
 

இதயமும் ஒரு சிறை தான்

இதயமும் ஒரு சிறை தான்

இதயமும் ஒரு சிறை தான் இதில் குற்றம் செய்பவர்கள் மாட்டிக் கொள்வதில்லை.. பாசம் வைத்தவர்கள் மட்டுமே மாட்டிக் கொள்கிறார்கள்..!... Read more

        
 

இனிய இரவு வணக்கம் அன்பே..!

இனிய இரவு வணக்கம் அன்பே..!

பல மணிநேரம் பேசும் உதடுகளை விட சில நொடிகள் நினைக்கும் இதயத்திற்கு தான் அன்பு அதிகம்.. என்றும் உன் நினைவுகளுடன் இனிய இரவு வணக்கம் அன்பே..!... Read more

        
 

இனிய காலை வணக்கம்

இனிய காலை வணக்கம்

சிறந்த பாடத்தை சரியான நேரத்தில் கற்பிக்க தவறாத ஒரே ஆசான் காலம். இனிய காலை வணக்கம்.... Read more

        
 

திருக்குறள் - அதிகாரம் : புறங்கூறாமை

திருக்குறள் - அதிகாரம் : புறங்கூறாமை

அதிகாரம் : புறங்கூறாமை குறல் எண் : 186 பிறன்பழி கூறுவான் தன்பழி யுள்ளுந் திறன்தெரிந்து கூறப் படும். பொருள் : மற்றவனைப் பற்றிப் புறங்கூறுகின்றவன், அவனுடைய பழிகள் பலவற்றிலும் நோகத்தக்கவை ஆராய்ந்து கூறிப் பிறரால்...... Read more

        
 
 

ரொமான்டிக் இரவு வணக்கம்

ரொமான்டிக் இரவு வணக்கம்

அதிகாலையில் எழுந்து பணிகளில் ஈடுபடுங்கள். இரவில் நீண்ட நேரம் கண் விழித்து கேளிக்கையில் ஈடுபடாதீர்கள்.... Read more

        
 

காலை வணக்கம் நண்பர்களே

காலை வணக்கம் நண்பர்களே

காலை வணக்கம் நண்பர்களே வாழ்நாள் முழுவதும் மந்தை ஆடாக இருப்பதை விட.. ஒருநாள் சிங்கமாக வாழ்ந்துவிட்டு போ..! ... Read more