தினம் ஒரு திருக்குறள்

தினம் ஒரு திருக்குறள்

தினம் ஒரு திருக்குறள்... Read more

        
 
 

இன்றைய தத்துவம் | Quote of the Day

இன்றைய தத்துவம் | Quote of the Day

நீங்கள் செயல்படத் தயாராக இல்லை என்றால், அமைதியாக இருப்பது நல்லது, சிந்திக்கக்கூடாதது நல்லது.... Read more