விம்பிள்டன் 2022 லைவ்: நிக் கிர்கியோஸ் நான்கு செட் த்ரில்லரில் ஸ்டெபனோஸ் சிட்சிபாஸைத் தாண்டி நான்காவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்