தமிழ்நாட்டில் போதைப்பொருள் புழக்கத்தை தடுக்க உறுதியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது

- தமிழக காவல்துறை தலைவர் திரு சைலேந்திர பாபு