தங்கம் விலை ரூ. 640 குறைந்தது

சென்னையில் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை
சவரனுக்கு ரூ. 640 குறைந்து
ரூ. 42,680க்கு விற்பனை