தங்கம் விலை நிலவரம்

சென்னையில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.520

உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.43,520க்கு விற்பனை கிராமுக்கு ரூ.65 உயர்ந்து ரூ.5,440க்கு விற்பனை