ஆதிதிராவிடர், பிற்படுத்தப்பட்டோர், அறநிலையத்துறையின் கீழ் இயங்கும் பள்ளிகள், பள்ளி கல்வித்துறை
கீழ் கொண்டுவரப்படும்- தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு