" பட்டோம் அடி பட்டோம்..அடிபட்டும் வந்து நிப்போம்.."
நடிகர் சிலம்பரசனின் லேட்டஸ்ட் க்ளிக்