கோலாகலமாக திருமணம்: வாழ்த்து மழையில் நனையும் சித்தார்த் - கியாரா தம்பதி