மைக்ரோபிளாஸ்டிக்கால் மனித உடலுக்குள் நச்சுத்தன்மை உண்டாகும் என விஞ்ஞானிகள் தகவல்..!