மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களிடம் மாண்புமிகு பொதுபணித்துறை மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் எ.வ வேலு அவர்கள் பிறந்தநாள் வாழ்த்து பெற்றார்.