சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.44,840-க்கு விற்பனை