தென்னிந்திய மொழிகளில் தன் பண்பட்ட நடிப்பால் முத்திரை பதித்தவர் நடிகர் சரத்பாபு; அவர்கள் காலமானார் என்ற செய்தியறிந்து மிகுந்த வருத்தமடைந்தேன்

அவரது ஆன்மா சாந்தியடைய இறைவனை வேண்டிக் கொள்கிறேன். அவரைப் பிரிந்து வாடும் அவர் குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கல்கள்

- அண்ணாமலை