வசதிகள் இல்லை என்று கூறி ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் பணியாற்ற டாக்டர்கள் மறுக்க முடியாது - ஐகோர்ட் அதிரடி