பிரதமருக்கும் அதானிக்கும் என்ன தொடர்பு? ஒவ்வொரு தொழிலிலும் எப்படி வெற்றி பெறுகிறார்? - மக்களவையில் ராகுல்காந்தி எம்.பி கேள்வி!